Hỗ Trợ Trực Tuyến

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Điều làm nên sự khác biệt và thành công của mỗi doanh nghiệp

2011-02-09 10:07

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, là điều làm nên sự khác biệt và thành công của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đang là vấn đề rất cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn.

Văn hóa quyết định những giá trị trường tồn

Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay người ta nói nhiều đến văn hóa doanh nghiệp… Hãy cùng nhau quan sát hai nhà máy sản xuất ô tô. Họ cùng sử dụng một loại thép, một qui trình sản xuất, một dây chuyền công nghệ… ngay cả mẫu mã cũng dễ bắt chước nhau, thị trường là toàn cầu và chung cho tất cả… Và hãy cùng quan sát hai ngân hàng. Họ cũng đang nỗ lực chuyển đổi từ ngân hàng truyền thống sang ngân hàng điện tử dựa vào internet. Để có thể giao dịch với nhau và với các định chế tài chính trên phạm vi toàn cầu, các ngân hàng ngày nay gần như giống hệt nhau về tổ chức và quy trình nghiệp vụ. Và sự khác nhau duy nhất giữa 2 nhà sản xuất ô tô hay giữa 2 ngân hàng chỉ còn là văn hóa doanh nghiệp. Cuối cùng thì mọi người cũng nhận ra rằng, một chiến công dù vĩ đại cũng chỉ có ý nghĩa ngắn hạn, trong khi văn hóa quyết định những giá trị trường tồn…

Các thể hiện của văn hóa doanh nghiệp  

Thể hiện đầu tiên của văn hóa doanh nghiệp chính là các giá trị nền tảng được công nhận tại doanh nghiệp. Đây phải là một tuyên ngôn của doanh nghiệp được viết thành văn và có các “thuộc tính”: Nó phải làm tiêu chuẩn cho việc ra các quyết định; phải tác động đến phong cách quản lý và lãnh đạo; phải ảnh hưởng đến hệ thống lương thưởng và đánh giá nhân viên; phải chi phối việc tuyển chọn, huấn luyện và sử dụng nhân viên; phải quyết định cách thức quan hệ với khách hàng. Một bản hiến pháp có vai trò với quốc gia như thế nào thì một bản tuyên ngôn có vai trò với doanh nghiệp cũng như thế. Hiểu biết và tôn trọng các giá trị trong bản tuyên ngôn phải là yêu cầu bắt buộc với toàn thể cán bộ nhân viên của doanh nghiệp.

Thể hiện tiếp theo là các phong cách riêng được hình thành và chấp nhận bên trong doanh nghiệp: phong cách quản trị, phong cách giao tiếp, phong cách sống, phong cách làm việc…

Thể hiện thứ 3 là phải có tổ chức văn hóa bên trong doanh nghiệp: Cơ quan tuyên truyền và giáo dục truyền thống; cơ quan duy trì các hoạt động văn hóa, văn thể mỹ; doanh nghiệp phải dành nguồn lực thích đáng cho các hoạt động văn hóa.

Thể hiện thứ tư là phải có nhiều hoạt động văn hóa, thường xuyên và cho mọi đối tượng như: các lễ hội truyền thống, các đại hội thể thao văn nghệ; các cuộc thi tìm hiểu về công ty…

Thể hiện cuối cùng và quan trọng nhất là tinh thần và chất lượng cuộc sống của cán bộ nhân viên phải không ngừng nâng cao: Nhân viên yêu mến, gắn bó với công ty; không bị chảy máu chất xám; hài lòng với công việc hiện tại; chia sẻ những khó khăn mà công ty đang trải qua; tin tưởng vào tương lai, định hướng chiến lược của công ty; tự hào được làm việc trong công ty.

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Đối với bên ngoài, nó giúp tạo sự khác biệt đối với doanh nghiệp khác, tạo sự hấp dẫn nhân tài, tạo sự tin cậy của đối tác, tạo được hình ảnh và thương hiệu, tạo được niềm tin của cộng đồng, bảo vệ doanh nghiệp trước sự công phá từ bên ngoài.

Đối với bên trong, nó tạo sự đoàn kết, gắn bó bên trong doanh nghiệp, xây dựng được những truyền thống tốt đẹp, phát hiện những tài năng tiềm ẩn thông qua các hoạt động văn hóa, xây dựng được niềm tự hào của nhân viên về công ty của mình.

Làm thế nào để xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp?

Phải nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị bền vững bên trong doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp khác biệt với tất cả các doanh nghiệp khác, là nguyên nhân của sự thành công lâu dài hay thất bại nhanh chóng.

Lập kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Có mục tiêu rõ ràng, có nguồn lực đầy đủ, có các biện pháp triển khai phù hợp và huy động mọi người cùng tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong một quá trình lâu dài và liên tục.

Các tin khác

Học cách lắng nghe hiệu quả  (2010-12-24 16:59)
Thành công nhờ giao tiếp  (2010-12-24 16:57)
Thông qua 7 Cs để thành công  (2008-11-18 11:24)
Marketing xã hội ở Việt Nam?  (2008-10-02 09:30)